Proteza na implantach

Przy pomocy implantów jesteśmy w stanie w prosty sposób zrekonstruować jeden lub kilka zębów. Jednakże gdy pacjent posiada niewystarczającą liczbę własnych zębów do rekonstrukcji całego łuku zębowego, często jedyną opcję stanowi proteza zębowa. Na szczęście współczesna stomatologia zapewnia funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie tego problemu.

Lepsza stabilizacja z protezą na implantach

Większość pacjentów z czasem przyzwyczaja się do protezy zębowej. Jednakże jeśli w szczęce brakuje zębów już od dłuższego czasu, istnieje duże ryzyko zaniku struktur żuchwy. To może powodować niedostateczne mocowanie i rozchwianie protezy dolnej podczas jedzenia lub mówienia. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest proteza na implantach. W żuchwie umieszczamy dwa implanty stanowiące filar dolnej protezy. Jest ona przypinana do implantów.

Dzięki temu, że proteza opiera się na implantach i dziąsłach, pacjent nie odczuwa znaczących dolegliwości bólowych przy nacisku na protezę, np. podczas odgryzania kawałka jabłka. Mówienie, śpiewanie, jedzenie i picie są o niebo prostsze!

Czyszczenie protezy

Protezę na implantach można zdejmować. Można ją wówczas z łatwością wyczyścić lub naprawić w razie potrzeby.

Koszty protezy na implantach?

W wielu przypadkach ubezpieczenie pokrywa koszty implantów pod protezę. Wystarczy wówczas skorzystać z ubezpieczenia podstawowego. Pacjent otrzymuje upoważnienie po naszym wniosku/zgłoszeniu u ubezpieczyciela. Zastosowanie ma wówczas ustawowy wkład własny.

Pytania? Zwróć się do jednego z naszych stomatologów w Venlo lub Blerick.