Implanty

Implanty posiadają różne zastosowania. Najczęściej zastępują pojedyncze zęby lub stanowią mocowanie dla protezy zębowej, czyli tzw. protezy ruchomej na implantach. A czy wiesz, że implant może także stanowić filar dla aparatu ortodontycznego? Gabinet Botman Tandartsen w Venlo specjalizuje się w implantologii. Na tej stronie dowiesz się więcej o możliwościach z zakresu implantologii i naszych metodach działania.

Czym jest implant?

Implant, czyli tytanowa śruba wkręcana w szczękę, to w zasadzie sztuczny korzeń zęba. Większość implantów wygląda jak pewien rodzaj śruby, a materiałem do ich produkcji jest tytan. Tytan to biozgodny materiał o doskonałej przyczepności do tkanki kostnej.

Zastosowanie implantów

Implanty mogą być stosowane w różnych przypadkach:

  • Zastąpienie zęba:
    Ogromną zaletą implantu jest ograniczenie obszaru leczenia do miejsca, w którym znajdował się brakujący ząb. W przeciwieństwie do mostu implant nie wymaga wykorzystania do leczenia zębów sąsiednich.
  • Implanty z belką i protezą zębową:
    System mocowania protezy na co najmniej dwóch implantach, który pozwala uzyskać doskonałą stabilizację protezy. Życie jest zdecydowanie lepsze z dobrze przymocowaną protezą.

Dla kogo przeznaczone są implanty?

Implanty mogą być zasadniczo stosowane u wszystkich pacjentów powyżej 18 roku życia. W tym wieku bowiem kość szczękowa jest już w pełni wykształcona. Istnieje jednak szereg innych warunków do kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantacji. Oto one:

  • Wystarczająca (zdrowa) kość szczękowa.
  • Zdrowe dziąsła wokół pozostałych zębów.
  • Dobry stan zdrowia całego organizmu.

Na czym polega leczenie?

Leczenie składa się z kilku etapów.

Pierwszym z nich jest badanie. Analizujemy możliwości na podstawie zdjęć RTG i sporządzamy plan leczenia. Następnie planujemy wizytę, podczas której implanty zostają operacyjnie umieszczone w szczęce. Rany po umieszczeniu implantów goją się stosunkowo szybko. W 95% przypadków proces gojenia przebiega bez powikłań. Odsetek ten jest niższy w przypadku pacjentów palących papierosy i cierpiących na cukrzycę. W ostatniej fazie we współpracy z laboratorium protetycznym wykonujemy konstrukcję mocowaną na implancie. Może to być belka mocująca lub korona.